Palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi.


Koti- ja Siivouspalvelu Sallinen Oy on hyväksytty:

- Henkilökohtaisen avun palvelusetelipalvelun tuottajaksi

- Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun tuottajaksi

- Omaishoidon palvelusetelipalveluiden tuottajaksi

Lisätietoa: eksote.fi